نمک و فشارخون

تاثیر نمک در بیماری قلبی!

فشار خون عامل خطر اصلی برای حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی است. افرادی که فشار خون بالا یا بیماری قلبی دارند باید در مصرف نمک خیلی احتیاط کنند. 

Call Now Button