هورمون تیروئید

تاثیر تیروئید در عملکرد قلب و عروق

تیروئید غده ای در پایه گردن قرار دارد و هورمون هایی را آزاد می کند که نحوه استفاده از انرژی کل بدن را کنترل می کنند و بر روی مجموعه ای از اندام ها در سراسر بدن از جمله قلب تأثیر می گذارد.

Call Now Button