ورزش قلبی تنفسی

نام ورزش های قلبی تنفسی

نمونه هایی از فعالیت های استقامتی قلبی تنفسی شامل تمرینات هوازی با شدت بالا مانند شنا، دویدن، دوچرخه سواری و طناب زدن است. استقامت قلبی تنفسی توانایی انجام فعالیت‌های بدنی...

Call Now Button