گروههای خونی

درباره «خون» چه می دانید؟

خون یک نیروی حیاتی ضروری است که به طور مداوم در جریان است و بدن را به فعال نگه می دارد. خون همچنین مانند نوعی فشارسنج سلامت عمل می کند. نتایج غیرمعمول آزمایش خون ممکن است اولین نشانه تغییراتی باشد که می تواند به بیماری جدی اشاره کند.

Call Now Button