گلبول های قرمز

علائم بالا بودن گلبول های قرمز خون!

تعداد گلبول های قرمز خون بالا به این معنی است که تعداد گلبول های قرمز در جریان خون بیشتر از حد طبیعی است. گلبول های قرمز همراه با گلبول های سفید و پلاکت ها یکی از اجزای اصلی خون هستند.

بهترین برنامه غذایی برای کم خونی

کم خونی زمانی اتفاق می افتد که بدن شما گلبول های قرمز سالم کافی نداشته باشد. این وضعیت عمدتاً به دلیل از دست دادن خون، تخریب گلبول های قرمز خون یا ناتوانی بدن شما در ایجاد گلبول های قرمز کافی ایجاد می شود. انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد. شایع ترین نوع آن کم…

Call Now Button