آسیب قلبی

بزرگ شدن قلب یا کاردیومگالی چیست؟

آسیب قلبی و انواع خاصی از بیماری های قلبی می تواند باعث بزرگ شدن قلب شود. بسته به شرایط، بزرگ شدن قلب ممکن است موقت یا دائمی باشد. و درمان آن می تواند شامل داروها، اقدامات پزشکی یا جراحی باشد.

Call Now Button