۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "اختلالات اضطرابی"

اضطراب و بروز بیماری قلبی!

قلب عضو مهمی از بدن است که لحظه ای آرامش و استراحت ندارد، وقفه ای کوچک این عضو از بدن می تواند فرد را به کام مرگ بکشاند که در این میان عوامل متعددی از جمله استرس و اضطراب نقش مهمی در بروز بیماریهای مختلف مربوط به این عضو و...

Call Now Button