اسکن قلب

سیتی اسکن قلب چیست؟

اسکن قلب، که به عنوان اسکن کلسیم کرونر نیز شناخته می شود، یک آزمایش اشعه ایکس تخصصی است که تصاویری از قلب را ارائه می دهد که می تواند به پزشک کمک کند پلاک حاوی کلسیم را در شریان های فرد را شناسایی و اندازه گیری کند.

اسکن قلب چه کمکی به تشخیص بیماری می کند؟

اسکن هسته ای قلب روشی است غیر تهاجمی که برای بررسی خونرسانی عضله قلب بکار می رود و می توان ضایعات خونرسانی عضله قلب و همچنین انفارکتوس یا سکته قلبی را با آن تشخیص داد.

Call Now Button