۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "افتادگی دریچه قلب"

درباره افتادگی دریچه میترال قلب چه می دانید؟

پرولاپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال به این معنی است که قسمتی از دریچه میترال به طرف دهلیز چپ ، افتادگی دارد. این اتفاق زمانی که ماهیچه اصلی قلب، به نام بطن چپ ، در طول ضربان قلب فشرده می شود، رخ می دهد. افتادگی...

Call Now Button