۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "افتادگی دریچه میترال"

افتادگی دریچه میترال چیست؟

پرولاپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه قلب است که دریچه بین حفره های چپ قلب را تحت تاثیر قرار می دهد. فلپ ها (برچک های) دریچه میترال فلاپی هستند. آنها به سمت عقب (پرولپس) برآمده می شوند (پرولپس) مانند...

درباره افتادگی دریچه میترال قلب چه می دانید؟

پرولاپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال به این معنی است که قسمتی از دریچه میترال به طرف دهلیز چپ ، افتادگی دارد. این اتفاق زمانی که ماهیچه اصلی قلب، به نام بطن چپ ، در طول ضربان قلب فشرده می شود، رخ می دهد. افتادگی...

Call Now Button