الکتروکاردیوگرام

کاربرد نوار قلب (ECG) چیست؟

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب که به اختصار - ECG یا EKG نیز نامیده می شود - اغلب در مطب متخصصان قلب و عروق، کلینیک ها و بیمارستانها انجام می شود.

چه زمانی ریتم ضربان قلب خطرناک است؟

ضربان قلب تعداد دفعاتی است که قلب در یک دقیقه می‌زند. ضربان قلب همیشه ثابت نمی ماند. حتما متوجه شده اید که گاهی اوقات ممکن است در پاسخ به چیزهایی مانند سطح فعالیت و وضعیت احساسی ضربان قلب تغییر کند.

Call Now Button