۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "انواع بیماری قلبی ارثی"

چه نوع «بیماری قلبی» ارثی است؟

تغییرات ژنیتیکی می توانند با تغییر عملکرد یک پروتئین خاص، کلسترول را به طور متفاوتی پردازش کرده و احتمال بروز شرایین مسدود شده را افزایش دهد. این تغییرات ژنتیکی از والدین به کودکان از طریق تخمک و اسپرم منتقل می شود....

Call Now Button