اکوکاردیوگرافی ترانس واژینال

اکوی قلب در زنان باردار

یکی از بهترین روش های تشخیص و شناسایی بیماری های قلبی و عروقی در زنان و همچنین کنترل و تعیین روند و نحوه درمان برای آن ها، انواع اکوکاردیوگرافی است.

Call Now Button