بارداری

سوء هاضمه و سوزش سر دل در بارداری

سوء هاضمه که به آن سوزش سر دل یا رفلاکس اسید نیز می گویند، در بارداری شایع است. این مشکل می تواند ناشی از تغییرات هورمونی و فشار دادن کودک در حال رشد به شکم باشد

Call Now Button