تشخیص حمله قلبی

چرا حمله قلبی اتفاق می افتد؟!

آیا می دانستید که می توانید بدون احساس درد قفسه سینه دچار حمله قلبی شوید؟ نارسایی قلبی و بیماری قلبی برای همه، به ویژه زنان، علائم یکسانی را نشان نمی دهند.

Call Now Button