تمرینات هوازی

تاثیر ورزش هوازی در سلامت قلب

انجمن قلب حداقل ۳۰ دقیقه ورزش قلبی عروقی را ۵ تا ۷ روز در هفته توصیه می کند. در جلسه تمرین هوازی خود تمرینات گرم کردن، خنک کردن و کششی...

Call Now Button