تپش قلب زیاد

علت تپش قلب هنگام ورزش

تپش قلب هنگام ورزش، یا درست قبل یا بعد از ورزش، معمولاً به این دلیل رخ می دهد که ریتم الکتریکی طبیعی قلب (در اثر ورزش) مختل شده است.

Call Now Button