تپش قلب طبیعی

چه موقع تپش قلب را جدی بگیریم؟

می توانید تپش قلب را در قفسه سینه، گلو یا گردن احساس کنید. تپش قلب ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد، حتی اگر در حال استراحت یا انجام فعالیت های عادی هستید. تپش قلب معمولا جدی یا مضر نیست. با این حال، گاهی اوقات می توانند به یک ریتم غیر طبیعی قلب مرتبط باشند…

Call Now Button