حرکت قلب

پریکارد یا پرده دور قلب چیست؟

پرده دور قلب یا پریکارد محافظی است که مانند کیسه، قلب را احاطه می‌کند و هم از نظر محافظت از ماهیچه قلب کاربرد دارد و هم قلب مایعی از خود ترشح می‌کند که باعث می‌شود حرکت قلب در این کیسه به راحتی انجام شود.

Call Now Button