خطرات اسکن قلب

سیتی اسکن قلب چیست؟

اسکن قلب، که به عنوان اسکن کلسیم کرونر نیز شناخته می شود، یک آزمایش اشعه ایکس تخصصی است که تصاویری از قلب را ارائه می دهد که می تواند به پزشک کمک کند پلاک حاوی کلسیم را در شریان های فرد را شناسایی و اندازه گیری کند.

Call Now Button