درد سینه غیر قلبی

چه درد قلبی خطرناک است؟!

درد ناگهانی قفسه سینه و ناحیه قلب، ممکن است نگران کننده و هشدار دهنده باشد، اما اغلب به دلیل حمله قلبی ایجاد نمی شود. در هر صورت، درد قلبی علامت مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. 

درد قفسه سینه غیر قلبی چیست؟

درد قفسه سینه غیر قلبی یک درد مزمن قفسه سینه است که به نظر می رسد در قلب است، اما اینطور نیست. در واقع معمولاً در مری است که درست در کنار قلب قرار دارد.

Call Now Button