درد غیر قلبی

درد قفسه سینه غیر قلبی چیست؟

درد قفسه سینه غیر قلبی یک درد مزمن قفسه سینه است که به نظر می رسد در قلب است، اما اینطور نیست. در واقع معمولاً در مری است که درست در کنار قلب قرار دارد.

Call Now Button