درمان اسپاسم قلب

اسپاسم قلب چیست؟

اسپاسم قلبی می تواند جریان خون را به بخشی از قلب کاهش یا مسدود کند. اگر اسپاسم زیاد طول بکشد، ممکن است  فرد دچار درد قفسه سینه (آنژین صدری) و یا حتی حمله قلبی شود.

Call Now Button