درمان حمله قلبی

علائم هشدار دهنده حمله قلبی!

قلب، عضله ای است که برای پمپاژ خون در سراسر بدن منقبض می شود. حمله قلبی زمانی اتفاق می افتد که عضله قلب خون کافی دریافت نکند. خون اکسیژن و مواد مغذی را به عضله قلب می رساند. وقتی خون کافی به عضله قلب نرسد، خطرناک و گاهی کشنده است.

حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI) چیست؟

حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI) یک اورژانس پزشکی جدی است که در آن جریان خون به قلب به طور ناگهانی مسدود می شود، معمولاً توسط یک لخته خون. کمبود خون به قلب ممکن است به طور جدی به عضله قلب آسیب برساند و می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

Call Now Button