درمان سرفه قلبی

تشخیص و درمان سرفه قلبی

سرفه قلبی را می توان به راحتی با سرفه ای با علت متفاوتی مانند سرماخوردگی یا آلرژی اشتباه گرفت. ایمن ترین کار این است که در مورد علت و بررسی آن فرضیات نداشته باشید.

Call Now Button