درمان نارسایی حاد قلبی

نارسایی حاد قلبی چیست؟

نارسایی قلبی زمانی رخ می دهد که قلب شما نتواند خون را به طور موثر به بقیه بدن پمپاژ کند. نارسایی حاد قلبی به طور ناگهانی رخ می دهد، در حالی که نارسایی مزمن قلب در طول زمان رخ می دهد.

Call Now Button