دریچه میترال قلب

درباره افتادگی دریچه میترال قلب چه می دانید؟

پرولاپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال به این معنی است که قسمتی از دریچه میترال به طرف دهلیز چپ ، افتادگی دارد. این اتفاق زمانی که ماهیچه اصلی قلب، به نام بطن چپ ، در طول ضربان قلب فشرده می شود، رخ می دهد. افتادگی دریچه میترال با تنگی دریچه میترال تفاوت دارد. در…

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک چیست؟

از جمله مشکلات قلبی که عضله قلب را تحت تاثیر زیادی قرار می دهد بیماری کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. 

Call Now Button