شریان های کرونری

بعد از سکته قلبی چه اتفاقی می افتد؟

سکته قلبی زمانی اتفاق می افتد که یکی از شریان های کرونری - رگ های خونی که خون را به قلب می برند - مسدود شود. این معمولاً نتیجه بیماری عروق کرونر قلب است،

Call Now Button