ضربان قلب زنان

علت تیر کشیدن قلب در پریود

میانگین ضربان قلب زنان بیشتر از مردان است. بارداری و یائسگی هر دو منجر به تغییراتی در عملکرد قلب می شوند. پس از یائسگی، وضعیت قلب در زنان به حالت عادی برمی گردد.

Call Now Button