عصب اضافه قلب

آیا تپش نامنظم قلب خطرناک است؟

تپش های نامنظم قلب به صورت غیرطبیعی اتفاق می‌افتند و به صورت بیمارگونه تند یا کند است که با هر کدام از آن‌ها برخورد و رفتار درمانی متفاوت است.

Call Now Button