علائم فشار خون پایین

علت کاهش فشارخون چیست؟

فشار خون پایین‌تر از 90 میلی‌متر جیوه (میلی‌متر جیوه) برای عدد بالا (سیستولیک) یا 60 میلی‌متر جیوه برای عدد پایین (دیاستولیک)، فشارخون پایین تعریف می شود.

Call Now Button