علائم ورم پا

عواملی که باعث تورم پاها می شود!

تورم پا، ساق پا و مچ پا نیز به عنوان ادم محیطی شناخته می شود که به تجمع مایع در قسمت های از بدن اشاره دارد. تجمع مایع معمولاً دردناک نیست، مگر اینکه به دلیل آسیب باشد.

تشخیص و درمان ورم پا در سالمندان 

ورم پا در سالمندان نوعی مشکل رایج است و می تواند هشداری برای وجود بیماری های مختلف در این گروه سنی باشد. تشخيص عوامل زمینه ای ورم پا در سالمندان به پیشگیری از این مشکل کمک می کند.

Call Now Button