غذاهای فشارخون

رژیم غذایی دش (dash) چیست؟

رژیم غذایی DASH یک تغذیه سالم برای کاهش فشار خون است. DASH مخفف عبارت Dietary Approaches to Stop Hypertension است. رژیم DASH یک برنامه غذایی سالم است که برای کمک به درمان یا پیشگیری از فشار خون بالا طراحی شده است.

Call Now Button