فشار خون بالا مزمن

ضعیف شدن قلب به چه معناست؟

بسیاری از شرایط می توانند باعث ضعیف شدن قلب شوند، وضعیتی که به عنوان کاردیومیوپاتی توصیف می شود. وقتی قلب ضعیف است، قادر به پمپاژ خون کافی برای رفع نیازهای بدن نیست.

Call Now Button