فشار خون دیاستولیک

فشار خون متفاوت در بازوها!

باید توجه کرد که تفاوت جزئی فشارخون بین دو بازو معمولاً طبیعی است. اما تفاوت زیاد فشار خون بین دو بازو می تواند نشان دهنده مشکل باشد.

۲۰ راهکار برای کاهش فشار خون دیاستولیک

خوردن غذاهای سالم برای قلب و همچنین مصرف داروهای فشار خون به کاهش فشار خون دیاستولیک در طول زمان کمک می کند. ولی باید توجه کرد که اگر فشار خون خیلی پایین بیاید، می تواند منجر به آسیب قلبی شود.

درمان فشارخون اولیه و ثانویه!

فشار خون به دو شکل اولیه و ثانویه بروز می‌کند که بیش از ۹۵ درصد موارد بروز فشار خون علت مشخصی ندارد و بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی و محیطی است

Call Now Button