۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "فشار سیستولیک"

علت کاهش فشارخون چیست؟

فشار خون پایین‌تر از 90 میلی‌متر جیوه (میلی‌متر جیوه) برای عدد بالا (سیستولیک) یا 60 میلی‌متر جیوه برای عدد پایین (دیاستولیک)، فشارخون پایین تعریف می شود.  آنچه برای یک فرد فشار خون پایین در نظر گرفته می شود ممکن است برای...

Call Now Button