میگرن و قلب

ارتباط میگرن و بیماری قلبی عروقی

تحقیقات ثابت کرده است که میگرن می تواند افراد را در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی قرار دهد.  براساس نتایج، در بیشتر مطالعات بررسی شده، میگرن با اورا ارتباط مثبت و معنی داری با بروز بیماری های قلبی عروقی نظیر انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری داشت.

Call Now Button