ورزش قلبی عروقی

ورزش قلبی عروقی چیست؟

ورزش قلبی عروقی هر شکلی از فعالیت است که از متابولیسم هوازی استفاده می کند. یعنی در طول فعالیت، اکسیژن به شدت در واکنش های سلولی که انرژی لازم برای...

تاثیر ورزش هوازی در سلامت قلب

انجمن قلب حداقل ۳۰ دقیقه ورزش قلبی عروقی را ۵ تا ۷ روز در هفته توصیه می کند. در جلسه تمرین هوازی خود تمرینات گرم کردن، خنک کردن و کششی...

Call Now Button