وعده غذایی قلب

وعده غذایی سالم برای سلامت قلب

فیبر بیشتری اضافه کنید. شما می توانید با خوردن سبزیجات، میوه ها، لوبیاها و غلات کامل به ناهار خود فیبر اضافه کنید. فیبر می تواند به کاهش لیپوپروتئین با چگالی...

Call Now Button