۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "پالس‌های الکتریکی"

آیا تپش نامنظم قلب خطرناک است؟

وظیفه قلب تپیدن است و از این طریق خون پُر از اکسیژن و مواد مغذی به تمام قسمت‌های بدن می رساند. از طرفی قلب، کربن دی‌اکسید تولید شده توسط بدن را که ضایعات محسوب می‌شود به ریه‌ها می‌فرستد تا آن را دفع کند. وقتی اشتباهی در...

Call Now Button