پریکاردیت پریوژن مزمن

التهاب پرده دور قلب چیست؟

پریکاردیت به تورم و تحریک بافت نازک و کیسه مانند اطراف قلب (پریکارد) گفته می شود. پریکاردیت اغلب باعث درد شدید قفسه سینه می شود. درد قفسه سینه زمانی رخ می دهد که لایه های تحریک شده پریکارد به یکدیگر ساییده شوند. پریکاردیت معمولاً خفیف است و بدون درمان از بین می رود.

Call Now Button