پیشگیری و درمان

۸ سوالی که باید از متخصص قلب بپرسید

بیماری قلبی علت اصلی مرگ و میر در جهان است، اما اغلب قابل پیشگیری و درمان است. متخصص قلب شما ممکن است مهمترین پزشک شما باشد. چه به طور منظم به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید، چه تازه مراجعه کرده اید، مهم است که از هر قرار ملاقات حداکثر استفاده را ببرید.

Call Now Button