کلسترول خون بالا

تاثیر چربی خون در بروز بیماری های قلبی

بین بیماری‌های قلبی و عروقی و تغذیه ارتباط مستقیمی وجود دارد. کلسترول بالا عامل ۱۸ درصد از بیماریهای عروق مغزی است و همچنین ۵۶ درصد از بیماریهای قلبی به دلیل کلسترول بالا بروز پیدا می‌کند

Call Now Button