کم خونی سالمند

آشنایی با کم خونی در سالمندان

کم خونی زمانی ایجاد می شود که گلبول های قرمز سالم کافی در بدن خود نداشته باشند. گلبول های قرمز اکسیژن را به ماهیچه ها و بافت های بدن می رسانند.

Call Now Button