اضطراب

اضطراب و بروز بیماری قلبی!

ارتباط بین اضطراب و بیماری قلبی به اندازه ارتباط بین افسردگی و بیماری قلبی به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. تجربه بالینی نشان می دهد که اختلالات اضطرابی می توانند نقش مهمی در بیماری قلبی داشته باشند.

درمان درد قلب ناشی از استرس!

درد در قفسه سینه ناشی از استرس، هم می‌تواند در مردان و هم زنان مشاهده شود.ماهیت درد قفسه سینه ناشی از استرس و حمله قلبی بسیار به هم شبیه هم هستند.

تفاوت حمله قلبی و حمله عصبی

اضطراب و حملات قلبی علائم مشابه زیادی دارند و به همان مقدار با هم متفاوت هستند. اضطراب یا حمله پانیک، واکنش طبیعی بدن در ترس و وحشت است، اما علت این حملات معمولاً خطرناک نیست.

Call Now Button