تپش قلب ناگهانی

علت تپش قلب هنگام ورزش

تپش قلب هنگام ورزش، یا درست قبل یا بعد از ورزش، معمولاً به این دلیل رخ می دهد که ریتم الکتریکی طبیعی قلب (در اثر ورزش) مختل شده است.

درمان خانگی تپش قلب

تپش قلب احساسی شبیه به بالا رفتن و یا از دست دادن ضربان قلب است. تپش قلب را می توانید در قفسه سینه، گلو و یا گردن احساس کنید. تپش قلب می تواند در هر زمانی حتی در زمان استراحت و یا انجام فعالیت های عادی اتفاق بیفتد.

Call Now Button