حفظ سلامت قلب

تاثیر روغن ماهی بر سلامت قلب و عروق!

بیش از ۱۵ سال تجربه و مطالعه دقیق علمی در مورد روغن ماهی نشان داده است که مصرف هفتگی دو یا سه مرتبه ماهی یا خوردن کپسول روغن ماهی برای سلامت قلب بسیار مفید است.

پیشگیری و درمان نارسایی قلبی

چنانچه حمله قلبی داشته اید، به احتمال به بخشی از عضله قلب شما آسیب وارد شده است و ممکن است خطر نارسایی قلبی وجود داشته باشد.

Call Now Button