درمان گرفتگی عروق

درمان و پیشگیری از گرفتگی عروق پا

گرفتگی عروق پا (PAD) نوعی بیماری عروق محیطی است که به باریک شدن یا مسدود شدن شریان‌ها اشاره دارد که منجر به گردش خون ضعیف در پاها و بازوها می‌شود....

آیا قلب هم پیر می شود؟

قلب چندین رگ اصلی دارد و هر کدام از این رگ‌ها که از کار بیفتند بر اساس اینکه کدام قسمت قلب باشد آن قسمت قلب کار خود را ازدست می دهد؛ پس سکته بسته شدن رگ‌های قلب بصورت ناگهانی است. 

Call Now Button