علائم درد قفسه سینه

درد قفسه سینه غیر قلبی چیست؟

درد قفسه سینه غیر قلبی یک درد مزمن قفسه سینه است که به نظر می رسد در قلب است، اما اینطور نیست. در واقع معمولاً در مری است که درست در کنار قلب قرار دارد.

بررسی علل بروز «درد قفسه سینه»

درد قفسه سینه با منشأ قلبی علاوه بر قفسه سینه ممکن است در چانه، گردن، بازوها به ویژه بازوی چپ، پشت و بالای ناف حس شود و به همین دلیل اغلب با دردهای معده اشتباه گرفته و سبب تأخیر در شروع درمان می شود.

Call Now Button