۰۲۱۷۷۹۱۳۱۲۰

نوشته هایی با برچسب "فشار خون سیستولیک"

فشار خون متفاوت در بازوها!

آیا متوجه شده اید که چرا اندازه گیری فشار خون روی بازوی چپ رایج است و چرا فشارخون دست چپ و راست با هم متفاوت است؟ باید توجه کرد که تفاوت جزئی فشارخون بین دو بازو معمولاً طبیعی است. اما تفاوت زیاد فشار خون بین دو بازو می...

درمان فشارخون اولیه و ثانویه!

در صورت تشخیص به موقع و درمان مناسب عامل فشارخون ثانویه می‌توان از اثرات جبران ناپذیر این عارضه بر روی ارگانهای حیاتی از جمله قلب و عروق، مغز و کلیه جلوگیری کرد. فشار خون به دو شکل اولیه و ثانویه بروز می‌کند که بیش از ۹۵...

Call Now Button